Swimming Pool Chemicals

Chemia basenowa

Witam, zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami!
  • Calcium Chloride

    Chlorek wapnia

    Chlorek wapnia jest solą nieorganiczną, która występuje w postaci stałej lub ciekłej. Stały chlorek wapnia jest białą, krystaliczną substancją w postaci płatków, granulek, peletek lub proszku. Przy różnej zawartości wody skrystalizowanej może być dwuwodny lub bezwodny. Ciekły chlorek wapnia jest bezbarwnym, przezroczystym roztworem. Ponieważ chlorek wapnia posiada takie właściwości jak szybkie rozpuszczanie, zdolność egzotermiczna, przyciąganie wilgoci z powietrza i otoczenia, rozpuszczanie w bardzo niskiej temperaturze II.Cechy: Calciu...